האמת שמאחורי הפיקדון הבנקאי: האם זו האפשרות המתאימה ביותר להשקעת הכסף שלכם?

מאת רובי תכנון פיננסי
5864 צפיות

 

מהו פיקדון בנקאי?

פיקדון בנקאי הוא בעצם הענקת הלוואה לבנק. הבנק מחויב לשלם ריבית וקרן לפי תנאי הפיקדון. הסיכון האמיתי הוא שאם הבנק פושט רגל, בעל הפיקדון על פי חוק עשוי שלא לקבל דבר. 

בישראל, בשונה ממדינות אחרות בעולם, אין חוק שמבטח את כספי פקדונות הציבור . כך שבמקרה חדלות פרעון אין חובה של הממשלה להחשיב את הכסף .נסייג ונאמר כי במציאות הנוכחית אין אנו רואים הסתברות או תרחיש של חדלות פרעון לבנק ובהתקיים תרחיש כזה אנו בהחלט מאמינים כי יעשו כל המאמצים ויננקטו כל האצעים להשבת כספי החוסכים, אך עם זאת צריך לזכור כי בין חוקים לבין חסדים יש פער וחשוב להבין ולבחון גם את כדאיות הפקדון הבנקאי בהקשר זה. 

מה עוד חשוב שתדעו לגבי פיקדון בנקאי?  

כשהאינפלציה מטפסת, עתידה של הריבית במשק לא ברור, וחוסר יציבות מאפיין את השווקים הפיננסיים, חוסכים ומשקיעים רבים מחפשים אפיקי השקעה סולידיים. הפיקדון הבנקאי, שמבטיח  תשואה ידועה להשקעה בפרק זמן מוגדר, הפך לשם נרדף ולברירת המחדל, כביכול, למשקיעים שמעוניינים להבטיח השקעה ברמת סיכון נמוכה.

עם זאת, קבלת התשואה המובטחת מותנת בכך שהכסף בפיקדון אינו נזיל, למשך התקופה שהוגדרה במועד הפקדת הכסף. (אלא אם מדובר בפיקדון יומי, אבל אז הריבית שתתקבל תהיה נמוכה באופן משמעותי). במקרה של משיכת הכסף טרם סיום התקופה המוגדרת, נדרש המשקיע לשלם “קנס שבירה”.  בנוסף, כשמדובר בפיקדון שקלי, עלייה בשיעור האינפלציה מובילה, באופן ישיר, לפגיעה בערך החיסכוון.

איך ניתן להשקיע אחרת? 

לאחרונה, חוסכים ומשקיעים ישראליים רבים מבינים את היתרונות הרבים שגלומים בשילוב מרכיב של אג”ח לפידיון בתיק ההשקעות – אגרות חוב המציעות תשואה ומועדי תשלומי ריבית וקרן ידועים מראש, ושמוחזקות עד למועד הפידיון הנקוב באג”ח. בתיקי אג”ח לפידיון, במקרים שהמשקיע מעוניין למשוך את כספו לפני שהסתיימה התקופה המוגדרת להשקעה, ההחזר יבוצע על סמך ריבית השוק בפועל, ללא קנסות בגין פירעון מוקדם

מה ההבדל בין פיקדון בנקאי לרכישת אג”ח של אותו בנק בבורסה? 

כמו פיקדון, גם אג”ח הוא בעצם הענקת הלוואה לבנק לפי תנאים שנקבעים מראש לפי הסכם תשקיף , במקום להשקיע בפקדון של הנבק ניתןלרוש אג”ח של אותו בנק ולהנות מתנאי השקעה מוטבים:

  • נזילות – אג”ח הוא נזיל וניתן למכור אותו בכל עת בבורסה, לעומת פיקדון שאינו ניתן למכירה אלא לפי תנאי יציאה מוגדרים.
  • תשואה – התשואה שניתן לקבל מאג”ח היא גבוהה מפיקדון בנק. לדוגמה, פיקדון בבנק לאומי לשנה מציע 3.5% ואג”ח של לאומי לשנה מציע כ 4.1%. כמו בפיקדון, התשואה מאג”ח מובטחת אם מחכים לפדיון והחברה המנפיקה לא מפשיטה רגל.
  • פיזור – בעצם, כאשר משקיעים בפיקדון בבנק, זה כמו לקנות אג”ח אחד! אך בבורסה, ניתן לרכוש מדדי אג”ח ולהיחשף למספר גדול יותר של אג”חים, מה שמפחית את הסיכון.
  • ביטחונות – בישראל, לעומת ארה”ב, אין ביטוח על פיקדונות. במקרה של פשיטת רגל, בעל הפיקדון לא מצפה לקבל דבר! אך בעל אג”ח הוא נושה וצפוי לקבל את כל/חלק מהכסף לפי נכסי הבנק/חברה.
  • עמלות – כאן היתרון הוא לפיקדון שאין עמלה בכניסה ויציאה, בעוד שלרכישת אג”ח סחיר יש עמלות בבנק ודמי משמרת.

גם השקעה באג”ח בבורסה לא כדאי לעשות דרך הבנק:

כיום ניתן להיחשף לשוק החוב/אג”ח דרך מכשירים מעולים כמו: פוליסה פיננסית, קופות גמל: להשקעה/תיקון 190. היתרונות למשקיע הם משמעותיים: מספר רב של מסלולי השקעה, ניתן לעבור בין מסלולים ללא אירוע מס, אין דמי משמרת, עלויות קנייה/מכירה אפסיות לעומת הבנק, מיסוי ראלי רק בפדיון בפוליסה פיננסית עם פטור חלקי לפי פקודה 125ד לזכאים, פטור מלא ממס רווחי הון לפי תיקון 190 במשיכת קצבה מוכרת/מקרה פטירה לפני גיל 75, שילוב של השקעות אלטרנטיביות כחלק מנכסי הקופה……. ועוד ועוד.

לסיכום נחזור לכותרת – האם הפקדון בנקאי הוא האפשרות המתאימה ביותר להשקעת הכסף שלכם?

כל מי שהבנק מציע לו פיקדון טוב יעשה אם יבחן את החלופות הקיימות בשוק. מי שמצפה מהבנקאי או יועץ ההשקעות שיסביר ויציע באופן יזום את החלופות כנראה שיתאכזב בגלל שהבנק מרוויח הכי הרבה בסגירה של פיקדונות היות ואת כספי הפיקדון הוא יכול לתת כהלוואה ולהרוויח את פערי הריבית הגדולים. לעומת זאת כסף שמושקע באגרות חוב הבנק לא יכול להשתמש ולהלוות – מכאן שאינטרס הבנק הוא ברור.

ראו את הרווחים העצומים בבנקים אשר רובם הגדול מגיע ממרווחי אשראי.כמו כן לבנקים כיום אין אפשרות להציע: קופות גמל , פוליסות פיננסיות והשקעות אלטרנטיביות.

איזו אסטרטגיה של השקעה מתאימה לכם? כיצד כדאי לכם להשקיע? צוות המומחים שלנו בלחיצה כאן 

    Tags: ,