ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה – שאלות ותשובות

by רובי תכנון פיננסי
2 years ago
417 Views

כיצד משפיעה העלייה החדה בשיעורי התחלואה בישראל על המשק בנקודה הנוכחית?

מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בישראל ממשיך לעלות בקצב מהיר, ובעקבות הנתונים אף הוטלו הגבלות דרמטיות שכוללות סגירת אולמות אירועים, ברים וחדרי כושר, כמו גם הגבלות על מספר הנוסעים באוטובוסים, על מתפללים בבתי התפילה ועוד.

במקביל, תחזיות צמיחת המשק קדימה מצד בנק ישראל עודכנו כלפי מטה, כאשר הצפי הוא לצמיחה שלילית של מינוס %6 ,נמוך מהתחזית הקודמת שפורסמה בסוף מאי ועמדה על מינוס %5.4. בצד האופטימי, כדאי לזכור שביחס לגל ההתפרצות הראשון, יכולת ההתמודדות היום כנראה טובה יותר מבחינת היקף הציוד
וגם מבחינת הצוותים הרפואיים והמידע שנאסף על הנגיף. במקביל, המאמצים הרבים שנעשים לשיפור מערך החקירות האפידמיולוגיות עשויים לתת מענה מהיר בעתיד ולאפשר נקיטת צעדים מהירים של בידוד נקודתי במידת הצורך. באשר לשוק העבודה, ניתן להבחין בכך שהנתונים מוסיפים להיות בעיתיים, כאשר שיעור האבטלה נותר גבוה יחסית ומספר דורשי העבודה עדיין עומד על מאות אלפים. עסקים רבים ועצמאים מתקשים לקבל את הסיוע והמענקים המובטחים מהמדינה,
כאשר ההתפרצות המחודשת עשויה להעמיק את הקושי ולהעמיד בסימן שאלה את יכולת המשך הפעילות שלהם.

גל התחלואה הנוסף עשוי להביא בטווח הקצר והבינוני גם לשינוי בהרגלי הצריכה של הציבור, לנטייה לחסוך יותר ולבזבז פחות, לאור ההבנה שגלי ההתפרצות יכולים לחזור על עצמם עוד מספר פעמים, לפחות עד למציאת תרופה אפקטיבית או חיסון. ככל שכך יקרה, ניתן להניח כי תהיה לדבר השפעה על הצריכה הפרטית ומכאן גם על צמיחת המשק ברבעונים הבאים.

האם יש מקום לבחון עכשיו שינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות מצד המשקיעים?

בהיבט ההשקעות, מעבר לכלל האצבע לפיו שוק ההון נוטה לעלות לאורך זמן, הנחה ידועה היא, כי תנודתיות בשווקים שכוללת גם ירידות – אפילו משמעותיות – היא טבעית ולא בהכרח פוגעת במגמה ארוכת הטווח. כפי שאמרנו בעבר, אנו חוזרים ואומרים גם בנקודה הנוכחית: שינוי בתמהיל ההשקעות מתוך לחץ, עלול להסב, לגישתנו, יותר נזק מתועלת. הירידות החדות שחוו השווקים בעקבות גל התחלואה הקודם וההתאוששות המהירה שהגיעה לאחריהן, בדומה למגמה שנראתה במשברים אחרים בעבר – מחזקים את המסרים של התמדה, סבלנות ואורך רוח.

ההסתכלות צריכה להיות ארוכת טווח על פני שנים, מתוך הבנה והפנמה שגם מגמה של ירידות בשווקים היא חלק בלתי נפרד מהמחזור הטבעי של שוק ההון. לעיתים קשה למצוא את הנקודות האופטימליות ליציאה מהשוק והחזרה אליו, ועל כן אנו מניחים
ששינוי בתמהיל החסכונות וההשקעות במקרים מסוימים עלול לייצר הפסד. לגישתנו, פעולות דרסטיות הנעשות ללא התייעצות עם גורם מוסמך, עשויות להביא לנזק משמעותי בחלוף הזמן.

כיצד פועלים מנהלי ההשקעות בימים אלו לנוכח התנודתיות ואי הוודאות הגבוהה?

כל עוד לא נמצא טיפול אפקטיבי או חיסון, אי הוודאות בשווקים נשמרת גבוהה. בימים אלו עולה החשיבות של בחירת נכסים באופן סלקטיבי תוך דגש על האזור הגאוגרפי, הסקטור הרלוונטי והנייר הבודד. נדבך נוסף שמקבל דגש משמעותי הוא הניהול
האקטיבי שמבוצע בידי מנהלי השקעות, שמאפשר לבצע שינוי בחשיפות ובתמהיל ההשקעה בהתאם למצבי שוק משתנים תוך ניצול הזדמנויות. הכלים שעומדים לרשות מנהלי ההשקעות וכן הניסיון העשיר שלהם בהתמודדות עם תנאי שוק שונים,
מאפשרים להם לבצע מהלכים לטובת ניסיון להגדלת פוטנציאל התשואה, תוך שאיפה לצמצום רמת הסיכון ככל שניתן ובהתאם לנסיבות.

מהי ההשפעה הצפויה על שוק ההון ועל המשקיעים בתקופה הקרובה?

שוקי ההון, כאמור, ממשיכים להציג תנודתיות גבוהה. עם זאת, הם מקבלים רוח גבית מהזרמת סכומי כסף גדולים לשווקים מצד הבנק המרכזי בארה”ב והבנק המרכזי האירופי, ובמקביל נתמכים גם מסביבת הריבית הנמוכה. לאור זאת, חדשות חיוביות
או סימנים של רגיעה בתחלואה מתקבלים בצורה חיובית בשווקים. בנק ישראל הודיע על תכנית חדשה להזרמת כסף לשוק, לפיה ירכוש אג”ח קונצרני של חברות ישראליות בלבד בדירוג -A ומעלה, בהיקף של 15 מיליארד שקלים, במטרה לסייע להמשך
פעילותו התקינה של שוק אג”ח החברות. יחד עם זאת, לראייתנו, תמיכת הבנקים מהווה טיפול נקודתי בבעיית הנזילות של השוק שלא מצמצם את מידת הפגיעה הכלכלית כתוצאה מקיטון בהכנסות החברות כפי שצפוי בטווח הארוך.

באשר למשקיעים, כשמסתכלים על כדאיות ההשקעות תמיד כדאי להסתכל כמה צעדים קדימה, על המציאות הצפויה בטווח הארוך. הנחת המוצא היא, שהמין האנושי שואף קדימה ויודע לייצר לעצמו פתרונות גם תחת מגבלות. לצד זאת, מרבית ההערכות
מדברות על כך שבשנה או בשנתיים הקרובות ועם הניצנים הראשונים למציאת חיסון או טיפול אפקטיבי אחר למיגור המגיפה, נוכל לשוב לשגרה המוכרת ובהתאם גם הכלכלה העולמית תשוב לצמוח.

מיעוט אלטרנטיבות ההשקעה לצד סביבת הריבית הנמוכה ששוררת בעולם וצפויה ללוות אותנו עוד זמן רב, עשויות לעודד פנייה של משקיעים לשוק ההון ולתמוך במגמה חיובית בטווח הארוך. יחד עם זאת, חשוב לזכור שאי ודאות תמיד מהווה חלק בלתי
נפרד משוק ההון, ולא רק בזמני משבר, לכן, גם כאשר נוכל לומר שהמשבר מאחורינו, מרכיב אי הוודאות ימשיך להיות, כפי שתמיד היה, חלק אינטגרלי מהשווקים הפיננסיים.