נספח א' - הרשאה חד פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע

[pdf-embedder url=”https://rubyfinance.co.il/wp-content/uploads/2021/05/הרשאה-חד-פעמית-לסוכן-או-יועץ-פנסיוני-לקבלת-מידע-נספח-א.pdf” title=”הרשאה חד פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע נספח א”]