נספח ה' - הרשאת שימוש פרטנית לשימוש באתר הר הביטוח

[pdf-embedder url=”https://rubyfinance.co.il/wp-content/uploads/2021/05/נספח-ה-הרשאת-שימוש-פרטנית-לשימוש-באתר-הר-הביטוח.pdf” title=”נספח ה’ הרשאת שימוש פרטנית לשימוש באתר הר הביטוח”]