רישום לתכנון פיננסי

הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח

להלן קישורים למסמכים הבאים:

  1. לצפיה בנספח א’- מסלקה פנסיונית: הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידעים לחץ כאן
  2. לצפיה בנספח ב’ -פרט- קבלת מידעים (ייפוי כח חד פעמי מאת המועמד לביטוח) לחץ כאן
  3. לצפיה בנספח ה’ – הר הביטוח- קבלת מידעים (הרשאת שימוש פרטנית חד פעמית באתר הר הביטוח) לחץ כאן