תחשיב הערכת מענקי פרישה

מחשבון חישוב ותק משוקלל

חישוב ותק משוקלל:
ותק העסקה בשנים:


מחשבון פיצויים

משכורת קובעת לפיצויים:
לחשב או להזין משכורת קבועה לפיצויים? להזין
לחשב
יש להזין משכורת קבועה לפיצויים:
יש להזין שכר חודשי:
יש להזין נתוני ביגוד שנתיים:
יש להזין נתוני הבראה שנתיים:

חישוב תקופת העסקה:
האם לחשב לפי תאריך או לפי מספר חודשים? לפי מספר חודשי הפקדה
לפי תאריך תחילה וסיום
תקופת העסקה ראשונה:
תאריך תחילת העסקה:
תאריך סיום העסקה:
שיעור משרה (0-100):

תקופת העסקה שנייה:
תקופת העסקה נוספת בשיעור משרה שונה? כן
לא

אחוז הפיצויים לחישוב: 0%
2.33%
6%
8.33%


מחשבון השלמת פיצויים

משכורת קובעת לפיצויים:
לחשב או להזין משכורת קבועה לפיצויים? להזין
לחשב
יש להזין משכורת קבועה לפיצויים:
יש להזין שכר חודשי:
יש להזין נתוני ביגוד שנתיים:
יש להזין נתוני הבראה שנתיים:

חישוב תקופת העסקה:
האם לחשב לפי תאריך או לפי מספר חודשים? לפי מספר חודשי הפקדה
לפי תאריך תחילה וסיום
תקופת העסקה בשנים:
תקופת העסקה ראשונה:
תאריך תחילת העסקה:
תאריך סיום העסקה:
שיעור משרה (0-100):

תקופת העסקה שנייה:
תקופת העסקה נוספת בשיעור משרה שונה? כן
לא
תאריך תחילת העסקה:
תאריך סיום העסקה:
שיעור משרה (0-100):

אחוז הפיצויים לחישוב: 0%
2.33%
6%
8.33%


מחשבון פדיון ימי מחלה

משכורת קובעת לפיצויים:
לחשב או להזין משכורת קבועה לפיצויים? להזין
לחשב
יש להזין משכורת קבועה לפיצויים:
יש להזין שכר חודשי:
יש להזין נתוני ביגוד שנתיים:
יש להזין נתוני הבראה שנתיים:


חישוב זכאות ימי מחלה לכל תקופת העסקה:
האם לחשב או להזין זכאות לימי מחלה לכל התקופה? לחשב זכאות לימי מחלה
להזין זכאות לימי מחלה

חישוב זכאות ימי מחלה לכל תקופת העסקה:
מכסה שנתית:
ותק העסקה בשנים:
שיעור משרה משוקלל לכל תקופת העסקה:

חישוב שיעור ניצול ימי מחלה:
האם להזין יתרה או ניצול זכאות ימי מחלה? הזן מספר ימי מחלה שנוצלו
הזן מספר ימי מחלה לניצול
יתרה זכאות לניצול ליתרת תקופת העסקה:


שנים עודפות פנסיה תקציבית

שכר קובע לפנסיה:
הזן שכר קובע לפנסיה נוכחי בתלוש:

חישוב ותק העסקה משוקלל:
הזן ותק העסקה בתלוש:
הזן שיעור משרה נוכחי בתלוש:


מחשבון מענק שנים עודפות קרן פנסיה ותיקה

חישוב ותק העסקה:
האם לחשב לפי תאריך או לפי מספר חודשים? לפי מספר חודשי הפקדה
לפי תאריך תחילה וסיום
תאריך תחילת הפקדה לקרן פנסיה ותיקה:
תאריך סיום הפקדה לקרן פנסיה ותיקה:

חישוב מענק שנים עודפות:
שכר קובע לפנסיה ותיקה:


מחשבון מענק שנים עודפות של אזרחים עובדי צה"ל

חישוב ותק העסקה:
האם לחשב לפי תאריך או לפי מספר חודשים? לפי מספר חודשי הפקדה
לפי תאריך תחילה וסיום
ותק תחילת העסקה כאזרח עובד צה"ל:
ותק סיום העסקה כאזרח עובד צה"ל:

חישוב מענק שנים עודפות:
שכר קובע לפנסיה ותיקה:


מחשבון מענק הסתגלות

שכר ברוטו למענק
מספר חודשי התסגלות (1-100)