רובי סעדימנכ״ליתמשרד 074-740-8000נייד    054-3555-004 [email protected]www.rubyfinance.co.il