רובי סעדיבעלים ומנכ״ליתטלפון  074-740-8000054-3555-004     נייד074-740-8000 WhatsAppwww.rubyfinance.co.il