אובדן כושר עבודה

מה זה?

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי המעניק למבוטח תשלום חודשי אשר יחליף את המשכורת במקרה של מחלה או תאונה, ויבטיח לו מקור הכנסה והגנה בשמירת על רמת החיים. הפיצוי החודשי שיקבל המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה מלא יהיה בגובה 75% משכרו. במידה ומדובר באובדן כושר עבודה חלקי ונשללת ממנו האפשרות לעבוד בשיעור של 25% לפחות – יוכל לעבוד במשרה חלקית, ולקבל פיצוי חלקי באופן יחסי (לדוגמא: במקרה של 30% נכות חלקית, ישולמו לו 30% מהפיצוי). חשוב לדעת כי לרוב קיימת תקופת המתנה בת שלושה חודשים שרק לאחריה יקבל המבוטח את הפיצוי החודשי. ניתן לרכוש הרחבות לפוליסה זו, כשהבולטת שבהן היא “פרנציזה” בה חברת הביטוח תשלם ללקוח תשלום קצבה כפול ב-2 חודשי התשלום הראשונים. תקופת ההתיישנות להגשת תביעת אובדן כושר עבודה הינה 3 שנים רטרואקטיבית מיום האירוע הביטוחי.

אובדן כושר עבודה

חשיבות השירות

המשך תשלומים לחיסכון הפנסיוני

הרחבת “שחרור פרמיות” בה תשלם החברה את החסכון החודשי לפנסיה במקום העובד והמעסיק

כיסוי לאובדן כושר מלא וחלקי

תשלום פיצוי במקרה של הפסקת עבודה מלאה או חלקית

הרחבת עיסוק ספציפי

זכאות הלקוח לקבלת פיצוי כספי במקרה של אובדן יכולתו לעבוד בעיסוקו ערב המקרה הביטוחי.

הגנה על המשכורת

קבלת תשלום חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה

שאלות ותשובות

מה ההבדל בגובה הפיצוי - בין אובדן כושר עבודה מלא וחלקי?

במקרה של אובדן כושר עבודה מלא – המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של לפחות 75% ואינו יכול לעבוד בעבודה אחרת – ולכן יזכה לפיצוי חודשי בגובה 75% משכרו.
במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי – המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של בין 74% -25%, ויכול לעבוד חלקית ולקבל פיצוי חודשי יחסי.

אני עובד כשכיר - האם המעסיק חייב לדאוג לי לביטוח אובדן כושר עבודה?

החל משנת 2008 מחוייב המעסיק בהפקדות פנסיוניות עבור עובדיו ובמימון כיסוי לאובדן כושר עבודה, הכיסוי קיים הן בקרן פנסיה והן בביטוח מנהלים – וזכותו של העובד לבחור את סוג המוצר המתאים עבורו.

מה ההבדל בין פנסיית נכות לביטוח אובדן כושר עבודה?

בכיסוי “פנסיית נכות” בקרן פנסיה – איבוד כושר עבודה מוגדר במצב בו המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוקו או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, נסיונו והכשרתו. לעומת זאת בפוליסת אובדן כושר עבודה – קיימת הרחבת “עיסוק ספציפי” בו יוגדר איבוד כושר עבודה במצב בו המבוטח אינו יכול לעבוד בעיסוק הספציפי שלו ב-12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח.

מהי הרחבה מסוג "שחרור מתשלומי פרמיה" ולמה חשוב לרכוש אותה בפוליסת אובדן כושר עבודה?

בפוליסת אובדן כושר עבודה קיימת אפשרות לרכישת הרחבה מסוג “שחרור פרמיות”, לפיה בעת תביעת אובדן כושר עבודה תשלם חברת הביטוח 2 מרכיבים:
1. פיצוי חודשי – בגובה של עד 75% מהשכר החודשי של המבוטח
2. תשלום חודשי לחיסכון – חברת הביטוח תשלם במקום המעסיק והעובד את התשלומים החודשיים שהיו מופקדים לחיסכון לפנסיה על מנת לא לפגוע בסכומים שיצבור הלקוח לגיל פנסיה.

למשך כמה זמן חברת הביטוח תשלם פיצוי אובדן כושר עבודה?

תשלום הפיצוי החודשי למבוטח יימשך עד ליום בו יוכל לחזור לעבודה ולכל היותר ישולם עד לגיל בו מסתיימת הפוליסה (65-67).
במקרה של פטירת המבוטח ייפסקו תשלומי אובדן כושר העבודה.

מאיזה גובה שכר תשלם לי חברת הביטוח 75% במקרה של אובדן כושר עבודה?

במרבית פוליסות אובדן כושר עבודה חישוב הפיצוי החודשי הינו עד 75% מהשכר ההמוצע ב-12 החודשים שקדמו למקרה אובדן כושר העבודה, וישולם בהתאם לשכר המבוטח בפוליסה עבורו שילם הלקוח פרמיות חודשיות.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים