ביטוח בריאות

מה זה?

ביטוח בריאות

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לביטוח בריאות ממלכתי המעניק לו כיסוי בסיסי כגון: ביקור בחדר מיון, קבלת תרופות במסגרת סל הבריאות וכו’. לביטוח זה מצטרף הביטוח המשלים של קופת החולים המעניק הרחבה לסל הבריאות הממלכתי עד עלות מסויימת. ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לחוסרים ולבעיות הקיימות במערכת הבריאות הציבורית ונועד להשלים את השירותים שלא קיימים בסל הבריאות. בין אם מדובר במימון לתרופות שאינן חלק מסל הבריאות, פתרון לכיסויים שמערכת הבריאות אינה מסוגלת לספק כמו זמני המתנה ארוכים מאד או אי עמידה בקריטריונים לזכאות עבור הכיסוי, לדוגמא: במצב בו זקוק אדם להשתלה או לטיפול מציל חיים בחו”ל. ביטוח בריאות פרטי נערך מול חברת הביטוח והפוליסה היא מסוג שיפוי – אשר נותנת כיסוי בהתאם להוצאה בפועל עבור הכיסוי הביטוחי וכוללת מגוון רחב של שירותים, ביניהם מימון לביצוע ניתוח כולל עלויות שכר הרופא, מרדים, חדר ניתוח ואביזרים הנדרשים.

ביטוח בריאות

למה כדאי להצטרף?

זמינות ומבחר נותני שירות ורופאים

מבחר גדול של בתי חולים פרטיים ורופאים בהסכם עם חברת הביטוח

כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל

מימון לביצוע השתלות או טיפולים מיוחדים מצילי חיים

about

כיסוי לניתוחים בחו”ל

מימון ניתוח בחו”ל בעת הצורך

מימון לתרופות מותאמות אישית

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ומותאמות אישית למצבו הרפואי של המבוטח

שאלות ותשובות

מדוע חשוב לרכוש פוליסת בריאות פרטית במקביל לביטוח בקופת החולים?

הכיסוי הקיים בסל הבריאות הממלכתי ובקופות החולים מכיל כיסויים חלקיים בלבד. ביטוח בריאות פרטי מקנה הגנה לכיסוי עבור מצבים רפואיים מורכבים יותר כגון: כיסוי לניתוח בבית חולים פרטי, ביצוע השתלה בחו”ל ומימון לתרופות שאינן בסל הבריאות.

מהי תקופת האכשרה בפוליסת בריאות?

מדובר בפרק הזמן שחל מרגע הצטרפות המבוטח לפוליסת בריאות ועד כניסתו לתוקף של הכיסוי הביטוחי שלאחריו ניתן להגיש תביעה. עבור חלק מהכיסויים קיימת תקופות אכשרה של 3 חודשים ועד לשנה אחת. כך לדוגמא: תקופת אכשרה לבדיקות היריון עומדת על 12 חודשים.

מהו ביטוח בריאות משלים שב"ן?

במסגרת פוליסת משלים שב”ן תשלם חברת הביטוח את הכיסוי הביטוחי – רק במידה ואינו מכוסה ומשולם באמצעות סל הבריאות הממלכתי או הביטוח המשלים בקופות החולים (שב”ן). כיסוי זה לרוב מוזל יותר מפוליסות “שקל ראשון” בהן אין חובה על המבוטח למצות את זכויותיו בקופות החולים ויכול לפנות מיד לחברת הביטוח ולהגיש תביעה.

מהם השינויים העיקריים בפוליסת הבריאות שנפתחה לאחר הרפורמה שבוצעה בשנת 2016?

במסגרת הרפורמה נקבע מבנה אחיד לפוליסות המוצעות על ידי כל חברות הביטוח עבור כיסויים למגוון שירותים, ביניהם: תרופות שאינן בסל הבריאות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל וכיסוי עבור ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה מתחדשת ב-1 ליוני בכל שנתיים, ובמידה וקיים שדרוג באחד מהכיסויים האחידים – יבוצע השדרוג באופן אוטומטי בפוליסה וללא צורך בביצוע בקשה יזומה של הלקוח והצורך במילוי הצהרת בריאות

האם חברת הביטוח חייבת לבטח אותי בביטוח בריאות?

בהצטרפות לפוליסה נדרש הלקוח למלא הצהרת בריאות, ובהתאם לתוצאותיה חברת הביטוח רשאית לקבל או לדחות את הלקוח לרכישת ביטוח. בכל מקרה של דחיה – על חברת הביטוח לנמק מדוע דחתה את המועמד. כמו כן, במידה וקיימת בעיה רפואית יכולה חברת הביטוח לאשר קבלה לביטוח אך בתעריף גבוה יותר, או לחילופין לקבל לביטוח ולא לכסות את הבעיה הרפואית הספציפית ממנה סובל הלקוח. הליך החיתום הרפואי נועד לצמצם את הסיכון שחברת הביטוח לוקחת על עצמה..

הציעו לי להצטרף לפוליסת ביטוח בריאות קבוצתית מטעם מקום העבודה - האם כדאי לי לבטל את הביטוח הפרטי שלי?

בהצטרפות לפוליסת בריאות קבוצתית מטעם מקום עבודה הפרמיה החודשית תהיה נמוכה יותר מתשלום לפוליסה פרטית. יחד עם זאת, חשוב להשוות את תנאי הפוליסה הפרטית לקבוצתית, ולבחון כל מקרה לגופו.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים