ביטוח מחלות קשות

מה זה?

ביטוח מחלות קשות

כאשר אדם חולה במחלה קשה – גם משפחתו והסובבים אותו מושפעים מכך, הן בהיבט הנפשי אך לא פחות מכך גם בהיבט הכלכלי. מחלה קשה גוררת איתה הוצאות גבוהות שנגרמות ישירות מהמחלה וגם בעקבות פגיעה בהכנסותיו של החולה, ולעיתים גם של בן/ת הזוג עקב הפסקת עבודה או צמצום שעות העבודה. ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח המשלם למבוטח פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה. את גובה הפיצוי קובע המבוטח בעת ההצטרפות ואין צורך בהוכחת הוצאות רפואיות על מנת לקבל את סכום הפיצוי. בחברת הביטוח קיימים 2 סוגי ביטוחי למחלות קשות: כיסוי מורחב הכולל רשימת מחלות מגוונות המכוסות בפוליסה, וכיסוי סרטן – המאפשר פיצוי חד פעמי למחלות סרטן בלבד .

ביטוח מחלות קשות

למה כדאי להצטרף?

מחלות קשות ילדים

ביטוח מוזל לכיסוי מחלה קשה לילדים

מחלות קשות סרטן

פיצוי כספי ייעודי בגילוי מחלות סרטן

ביטוח למגוון מחלות קשות

פיצוי כספי לפי רשימת מחלות קשות ואירועים רפואיים בפוליסה

תשלום פיצוי חד פעמי

קבלת סכום חד פעמי להתמודדות כלכלית עם מחלה קשה

שאלות ותשובות

כמה מחלות כלולות בפוליסת מחלות קשות?

לכל חברת ביטוח כמות שונה למחלות המכוסות בפוליסה (בין 33-49 מחלות). חלק מהמחלות ברשימה אחידות בין כל חברות הביטוח בהתאם להגדרה של המפקח על הביטוח, והיתר – על פי החלטת כל אחת מחברות הביטוח

עבור כמה מחלות אפשר לתבוע את הפוליסה?

רשימת המחלות המכוסה בפוליסות מחולקת למספר קבוצות בהתאם לחומרתן. קיימת שונות בין חברת הביטוח לעניין כמות המחלות שניתן לתבוע והעניין תלוי בקבוצה ממנה בוצעה התביעה הראשונה. לפני רכישת הביטוח מומלץ לבצע השוואת הכיסוי בין היצרנים על מנת להתאים את הכיסוי המתאים ביותר למבוטח.

האם במקרה של גילוי מחלה קשה נדרש החולה להוכיח כי הוא זקוק לכסף עבור טיפולים רפואיים?

פוליסת מחלות קשות הינה פוליסה מסוג “פיצוי”. הקריטריון לקבלת סכום הפיצוי הוא אישור רפואי על גילוי המחלה. במידה והמבוטח זכאי על פי תנאי הפוליסה לפיצוי – יקבל אותו ללא צורך בהוכחת הוצאות הקשורות במחלה ורשאי להשתמש בכסף לכל מטרה שיבחר.

מה חשוב לבדוק לפני שמצטרפים לפוליסת מחלות קשות?

הפוליסות והכיסויים משתנים בין חברות הביטוח השונות. לכן מומלץ לבחון את ההבדלים, ובעיקר את הסעיפים המתייחסים לפרמטרים שונים, בהם: כמות המחלות והגדרותיהן בפוליסה, באיזה גיל מסתיים הביטוח, מהי תקופת ההמתנה הנדרשת בין מקרה ראשון למקרה שני והאם סכום הביטוח יקטן מגיל מסויים או שנשאר קבוע עד תום הפוליסה.

מדוע יש צורך ברכישת פוליסת מחלות קשות לילדים?

כאשר הורים מתמודדים עם מחלת ילד, הם עצמם אינם זכאים לפיצוי כלשהו ממקום העבודה או מפוליסות הבטוח שלהם, ופעמים רבות נאלצים לצמצם את היקף שעות העבודה, ובמקרים קיצוניים אף לעזוב את מקום העבודה. לכן קבלת פיצוי על מחלה קשה מפוליסה על שם הילד – מאפשרת למשפחה גמישות כלכלית טובה יותר במהלך ההתמודדות עם המחלה.

מה ההבדל בין פוליסת מחלות קשות, לפוליסת מחלות קשות פיצוי סרטן?

בפוליסת מחלות קשות – ישולם פיצוי במקרה גילוי מחלה קשה מרשימת המחלות המבוטחות בפוליסה.
בפוליסת מחלות קשות סרטן – ישולם פיצוי עקב גילוי מחלות סרטן בלבד, כולל פיצוי חלקי בגין גילוי מוקדם

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים