הלוואות חוץ בנקאיות

מה זה?

הלוואות חוץ בנקאיות

יותר ויותר אנשים נעזרים במקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים על מנת לקבל הלוואה, לרוב כתוצאה מהשחיקה בשכר אל מול העלייה בהוצאות השוטפות. בשלב הראשון משפחות שוברות חסכונות ומממשות פיקדונות ובשלב הבא פונות לקבלת הלוואות בבנקים או בערוצים נוספים כמו חברות האשראי וגופי מימון חוץ בנקאיים.
רבים לא מודעים לכך שיש אפשרות נוספת המהווה מקור לקבלת הלוואות בתנאים טובים ומוזלים יותר: מוצרי החסכון והפנסיה.
במידה ואתם חוסכים בקופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה תוכלו לקבל הלוואות משתלמות מאוד, בפריסת תשלומים של עד 7 שנים ולרוב בריביות נמוכות משמעותית ממקורות ההלוואה האחרים.
תנאים נוחים אלו נובעים מהסיבה שהקופות נותנות הלוואות ללא סיכון מצידן היות וכספי החסכון של החוסך מהווים ערבות לתשלום ההלוואה.
הקופות מציעות כיום מגוון מסלולים להחזר ההלוואה: שפיצר, גרייס או בלון וכן מגוון סוגי ריביות על ההלוואה כגון: ריבית קבוע, משתנה, ריבית P ועוד.
אז רגע לפני שאתם פונים לבנק או לחברת האשראי לבירור הלוואה – פנו לסוכן הביטוח על מנת לבחון את אפשרויות ההלוואה הקיימות בתיק הפנסיוני שלכם.

הלוואות חוץ בנקאיות

חשוב שתדעו

אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה בשנה אחת

תשלומי ההלוואה יחלו שנה מיום קבלתה (הלוואת גרייס)

הלוואה עד 80% מסכום החסכון

שיעור קבלת ההלוואה מהחסכון תלויה בסוג המוצר ובמועד נזילות הכספים

about

אפשרות לפרוע את ההלוואה בכל עת

ניתן לפרוע את ההלוואה באמצעות כספי החסכון בקופות

ריביות אטרקטיביות

מגוון סוגי ריביות הנמוכות משמעותית מהריביות בשוק ההלוואות

שאלות ותשובות

מה גובה ההלוואה שאוכל לקבל על החסכונות שלי בפנסיה ובקרן ההשתלמות?

שיעור ההלוואה שניתן לקבל ממוצרי החסכון לפנסיה ולהשתלמות-תלוי בסכומים שנצברו ובסוג הקופה ונזילות הכספים בה:
מביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן פנסיה – ניתן לקבל עד 30% מסך התגמולים שנצברו בה (הפיצויים אינם נלקחים בחשבון לצורך הלוואה).
מקרן השתלמות – ניתן לקבל עד 80% מכספים נזילים, ועד 50% מכספים שאינם נזילים .
מקופות חסכון פרטיות- היות והכספים בקופות אלו נזילים מהיום הראשון, ניתן לקבל עד 80% מסך הכספים שנצברו.

מה ההבדל בין כספים נזילים ולא נזילים?

כספים נזילים הם כספים שעומדים לרשות הלקוח למשיכה מיידית, ללא הצורך בתשלום מס הכנסה, היות ועבר פרק הזמן מיום הפקדתם עד להיותם נזילים למשיכה.
כספים לא נזילים הם כספים שסגורים בקופה עד למועד הפיכתם לנזילים בהתאם לסוג הקופה בה מופקדים. במידה וימשוך אותם המבוטח יחוייב בתשלום מס הכנסה עקב ביצוע פדיון שלא כדין.

מהו דירוג האשראי של הלקוח?

לכל לקוח קיים דירוג אשראי אישי, המוגדר לפי ההתנהלות הכלכלית שלו. דירוג אשראי יהיה גבוה יותר ככל שבעבר החזרתם הלוואות בזמן, לא נכנסתם לחריגות יתר ועוד. ככל שדירוג האשראי שלכם גבוה יותר כך התנאים שתוכלו לקבל עבור הלוואה יהיו טובים יותר, ולהיפך.

מהם ההבדלים בין 3 סוגי החזרי ההלוואה : גרייס, בלון ושפיצר?

ניתן להחזיר הלוואה ב3 דרכים עיקריות:
שפיצר – הוא סוג ההחזר הנפוץ בהלוואות, בו מתקבל סכום ההלוואה ומתחילים לשלם מיד תשלומים חודשיים קבועים.
גרייס – בהחזר זה מקבלים את ההלוואה מיידית, אך מתחילים לשלם אותה במועד מאוחר יותר. לרוב ניתן לבצע דחיה של התשלומים עד 12 חודשים מיום קבלת ההלוואה.
בלון – הלוואה בה מקבלים את ההלוואה מיידית, אך מחזירים את סך ההלוואה בתשלום אחד לאחר מספר שנים. הלוואה זו מתאפשרת בדרך כלל בקרנות השתלמות בלבד.

אילו מסמכים עלי להגיש כדי לקבל הלוואה?

לצורך קבלת הלוואה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. טופס בקשה להלוואה
2. צילום ת.ז.
3. צילום צ’ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק של מבקש ההלוואה
4. שלושה תלושי שכר אחרונים
5. דפי עו”ש מהבנק בגין שלושת החודשים האחרונים
6. הוראת קבע לפרעון תשלומי ההלוואה

האם אוכל לנייד כספים מקופה שממנה לקחתי הלוואה?

משרד האוצר קבע כי כל חוסך רשאי לנייד את כספי החסכון הפנסיוני שלו, ולהעביר את הכספים שנצברו מתוכנית אחת לאחרת. במקרה בו נלקחה הלוואה מהקופה- לא ניתן לניידה עד שיפרע הלקוח את ההלוואה ותהיה משוחררת משעבוד.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים