מטריה ביטוחית

מה זה?

מטריה ביטוחית לקרן פנסיה

חוסכים רבים מפקידים כיום לקרן פנסיה על מנת לדאוג לקבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה. בנוסף לחיסכון, קרן הפנסיה כוללת כיסוי ביטוחי מסוג “פנסיית נכות”, במסגרתו ישולם למבוטח תשלום חודשי בגובה של עד 75% משכרו במקרה שיאבד את יכולתו לעבוד, כתוצאה מתאונה או מחלה. בתקנון הפנסיה מוגדרים התנאים בהם יהיה המבוטח זכאי או לא זכאי לקבל תשלום זה. כך לדוגמא, זכאי הלקוח לקבל פנסיית נכות רק במידה ואינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו בהתאם להשכלתו, הכשרתו, או נסיונו. כמו כן, קיימת תקופת אכשרה לפיה במידה ואובדן כושר העבודה אירע ב-5 השנים הראשונות להצטרפותו לקרן הפנסיה ונבע מבעיה רפואית אשר הייתה קיימת טרם ההצטרפות – הוא אינו זכאי לתשלום פנסיית נכות.
מומלץ לכל חוסך בקרן פנסיה להרחיב את פנסיית הנכות באמצעות הצטרפות לפוליסת ביטוח “מטריה ביטוחית” שתיתן מענה במקרה של דחיית התביעה מקרן פנסיה כתוצאה מ-2 מקרים: 1) הגדרת עיסוק ספציפי – על פיה מבחן הזכאות לפנסיית נכות יהיה במקרה והמבוטח לא יוכל לעסוק בעיסוקו הספציפי ב-12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח (לעומת הגדרת עיסוק סביר). 2) ביטול תקופת אכשרה – שתכלול פיצוי במקרה של תביעה ב-5 השנים הראשונות הנובעת מבעיה רפואית טרם הצטרפותו לקרן.
במסגרת המטריה הביטוחית – גם במקרה בו זכאי הלקוח לקצבת אובדן כושר מגורם ממשלתי כגון: ביטוח לאומי/משרד הביטחון: לא תקזז קרן הפנסיה את הקצבה הזו מהסכום שתשלם למבוטח. בנוסף לכיסויים בסיסיים אלו הקיימים במטריה הביטוחית – קיימות הרחבות נוספות לרכישה לפי בחירת הלקוח והצורך האישי שלו.

מטריה ביטוחית

הטבות השירות

כיסוי לאובדן כושר מלא וחלקי

תשלום פיצוי בהפסקת עבודה מלאה או חלקית

הרחבת העיסוק הספציפי

הגנה על עיסוק הלקוח ב-12 חודשים שקדמו למקרה הביטוח

about

ביטול קיזוז בזכאות הלקוח לקצבה נוספת מגורם אחר

תשלום מלא גם במקרה של קבלת קצבה מגורם ממשלתי אחר

אפשרות לבחירת מוטבים

באפשרות המבוטח לבחור את המוטבים שיקבלו את סכום הפיצוי בתשלום חד פעמי

שאלות ותשובות

האם רכישת מטריה ביטוחית רלוונטית עבור כל מי שחוסך בקרן פנסיה?

לא כל מי שחוסך בקרן פנסיה יכול לרכוש מטריה ביטוחית. ההצטרפות לפוליסה רלוונטית רק עבור חוסכים בפנסיה חדשה שנפתחה החל משנת 1995 ואילך

האם כל אחד רשאי לרכוש מטריה הכוללת הרחבת "עיסוק ספציפי"?

הרחבת עיסוק ספציפי מתאפשרת בעיקר לעובדים שעוסקים במקצועות חופשיים גבוהים המוגדרים “צווארון לבן”, כגון: עורכי דין, רופאים ועוד. לכל חברת ביטוח קיימת רשימת המקצועות שלה – עבורם היא מאפשרת לרכוש הרחבה זו

למשך כמה זמן תגבה ממני חברת ביטוח תשלום עבור כיסוי "קיצור תקופת אכשרה"?

כיסוי “ביטול תקופת אכשרה” ישולם עד תום 5 שנים מיום הצטרפות המבוטח לקרן הפנסיה – היות ובתקופה זו לא קיים בקרן הפנסיה כיסוי לאובדן כושר הנובע מבעיה רפואית שהייתה קיימת לפני הצטרפות הלקוח לפנסיה. לאחר 5 שנות וותק- קרן הפנסיה בעצמה מכסה את המבוטח על כל מקרה רפואי ולכן אין צורך ברכישת הרחבה זו בפוליסה נוספת. ביטול הגביה עבור רכיב זה מתבצע אוטומטית באמצעות המטריה הביטוחית ואין צורך לפנות ולבקש זאת.

מה גובה הסכום החודשי שתפקיד חברת הביטוח לחסכון הפנסיוני שלי במקרה של אובדן כושר עבודה?

מטריה ביטוחית כוללת הרחבת “שחרור מפרמיות” על פיו תשלם חברת הביטוח ללקוח במקרה של אובדן כושר עבודה שני תשלומים: את סכום הפיצוי החודשי (עד 75% משכרו) וגם תעביר בכל חודש לקרן הפנסיה את גובה הסכום החודשי שהופקד על ידי העובד והמעסיק לחיסכון (הן את מרכיב הפיצויים והן את מרכיב התגמולים וכך תימנע מהעובד פגיעה בחיסכון לפנסיה בתקופת בה אינו עובד).

למשך כמה זמן ישולם לי פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה?

חברת הביטוח תשלם את הפיצוי החודשי למבוטח כל זמן שלא עובד ועד ליום בו יוכל לחזור לעבודה, ובמקסימום עד הגעתו לגיל תום הכיסוי (מקסימום 67). כמו כן, במקרה של פטירת המבוטח ייפסקו תשלומי אובדן כושר העבודה.

באילו מקרים כיסוי "קיזוז פיצוי מגורם ממשלתי" ייכנס לתוקף?

על פי תקנון קרן הפנסיה – הקרן תבצע קיזוז תשלום למבוטח במידה ויהיה זכאי לתשלום עבור נכות מהגורמים הממשלתיים הללו:
משרד הביטחון – נפגעי פעולות איבה
משרד הביטחון – נכי צה”ל
משטרת ישראל – נכים
שירות בתי הסוהר – נכים
ביטוח לאומי – תאונות עבודה ומחלות מקצוע
בהרחבת “קיזוז פיצוי מגורם ממשלתי”- המטריה הביטוחית תשלם למבוטח קצבת אובדן כושר מלאה גם במקרים בהם המבוטח יקבל פיצוי מאחד מהגורמים הנ”ל.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים