מיסוי בפרישה

מה זה?

מיסוי בפרישה

יציאה לפנסיה היא אירוע מכונן ברמה האישית, כמו גם בהחלטות המיסוי של הפורש. בעת יציאה לגמלאות יש להחליט מה לעשות עם כספי הפיצוים והתגמולים שנצברו במהלך החיים במוצרי החסכון הפנסיונים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים). הפורש נדרש להחליט האם ימשוך את הכספים באופן חד פעמי או כקצבה חודשית, כשכל החלטה כזו היא בעלת משמעות שתשםיע על יכולותיו הכלכליות של הפורש ועל אחוז המס שידרש לשלם. לאחר קבלת ההחלטות, יש להגיש את המסמכים לפקיד השומה במס הכנסה על מנת לקבל את האישורים לצורך פטור ממס או הקטנתו – ולאחר מכן להעבירם לחברת הביטוח/ קרן הפנסיה לשם ביצוע בפועל של ההחלטות.

למה כדאי לכם להצטרף?

ניהול נכון למיסוי אופטימלי

היוון קצבה

משיכת סכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה

רצף קצבה

ייעוד כספי הפיצויים למשיכתם כקצבה חודשית בגיל פרישה

רצף פיצויים

אפשרות לדחייה והקטנת תשלום מס על הפיצוים

קיבוע זכויות

הפורש יוכל ליהנות מפטורים שונים מתשלום מס על קצבאות או סכומים חד פעמיים

שאלות ותשובות

מהו קיבוע זכויות?

לרשות כל פורש קיים סל הטבות המקנה פטור מתשלום מס – נכון לשנת 2022 סל ההטבות הפטור ממס הינו 810,576 ש”ח. והוא צפוי לעלות בשנת 2025 לשווי של כ-1,000,000 ש”ח. בתהליך תכנון הפרישה מחליט כל פורש לטובת איזה מרכיב של כספים יוכל לנצל את אותן הטבות המס (כספי פיצויים/ מענקי פרישה/ קצבה חודשית/ היון תגמולים ועוד) לפעולה זו קוראים “קיבוע זכויות”.

מהי פריסת מס?

פורש אשר מקבל מענקי פרישה ופיצויים מעל לתקרה הפטורה ממס (12,640 ש”ח עבור כל שנת עבודה) חייב בתשלום מס הכנסה בגובה המס השולי בשנת הפרישה. פריסת המס מאפשרת לחלק את סכום הפיצויים על פני מספר שנים ולהקטין את גובה המס בהתאם להכנסות נוספות של הפורש.

מה ההבדל בין פריסת מס קדימה לפריסת מס אחורה?

פריסה קדימה מתאימה למי שצופה ירידה בהכנסותיו לאחר הפרישה או מעריך כי תהיה הפחתה בגובה המס העתידי לתשלום.
פריסה אחורה מתאימה למי ששכרו גדל באופן משמעותי בסמוך לפרישה, או למי שהכנסותיו לאחר הפרישה לא יהיו נמוכות מאלו שלפני הפרישה. כמ-כן, לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום במהלך 6 השנים שקדמו לפרישתו.

האם הפנסיה החודשית שאקבל מקרן פנסיה או ביטוח המנהלים - פטורים ממס הכנסה?

פנסיה חודשית המשולמת לפורש חייבת במס הכנסה, בדומה לתשלום מס הכנסה בגין משכורת חודשית שקיבל בשנות עבודתו.

ביצעתי "רצף קצבה" במטרה לקבל קצבה חודשית מהפיצויים - האם אוכל להתחרט?

עובד שייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה ותכנן לקבל אותם כקצבה חודשית רשאי להתחרט – פעולה זו מכונה “חרטה מרצף קצבה”. יש צורך בפניה לפקיד שומה לצורך קבלת הפטור על חלק מהפיצויים הפטורים ממס, ואת גובה המס לתשלום עבור משיכת הפיצויים מעל התקרה הפטורה.

כמה מסכום הקצבה ניתן להוון ולמשוך באופן חד פעמי?

בפנסיה תקציבית – ניתן להוון 25% מהקצבה עד לתקופה של 6 שנים.
בקרן פנסיה ותיקה – ניתן להוון 25% ועד לתקופה של 5 שנים או 25% לכל החיים (תלוי בגובה הפנסיה שיישאר אחרי ההיוון).
בקרן פנסיה חדשה ובביטוח מנהלים – ניתן להוון 25% ועד לתקופה של 5 שנים. אם הקצבה לאחר ההיוון תהיה מעל פנסיית מינימום של כ- 4,600 ש”ח – ניתן יהיה להוון את כל יתרת הקצבה שמעבר לכך.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים