משכנתא

מה זה?

משכנתא

כל אדם שפונה לבנק לקבלת הלוואת משכנתא לרכישת דירה, יתבקש על ידי הבנק לרכוש פוליסת ביטוח חיים למשכנתא שמטרתה הבטחת תשלומי המשכנתא לבנק. הפוליסה מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד מהלווים (בני הזוג) חברת הביטוח תשלם את סכום המשכנתא לבנק, המבוטח השני בפוליסה לא יצטרך להמשיך לשלם בעצמו את תשלומי המשכנתא החודשיים והדירה תעבור לבעלותו לאחר הסרת השעבוד על ידי הבנק. בשונה מפוליסת ביטוח חיים בה המבוטח בוחר בעצמו את המוטבים שיקבלו את הכסף במקרה פטירתו, בפוליסת ריסק משכנתא, הבנק מוגדר “כמוטב בלתי חוזר” והוא זה שיקבל את הכספים מחברת הביטוח במקרה פטירת אחד המבוטחים. לצד ביטוח החיים למשכנתא, יחייב הבנק את הלווים לרכוש גם ביטוח מבנה – שנועד למנוע מצב שבו בעקבות נזק למבנה הדירה (הנגרם כתוצאה מרעידת אדמה/ שריפה) יישארו הלווים ללא נכס להתגורר בו וימשיכו לשלם את תשלומי המשכנתא לבנק. בפוליסת מבנה חברת הביטוח תכסה את הנזקים הנגרמים לנכס כתוצאה ממגוון רחב של אירועים.

מהו ביטוח משכנתא?

הטבות השירות

ביטוח גם לבעלי מוגבלות מקצרת חיים

ביטוח בתנאים מיוחדים לבעלי מוגבלות שאינם מתקבלים לביטוח עקב מצבם הרפואי

אפשרות מיחזור פוליסת משכנתא קיימת

ניתן לבחון החלפת פוליסה קיימת והוזלת העלות החודשית

סכום הביטוח הולך וקטן

ככל שסכום יתרת המשכנתא קטן, כך יקטן סכום הביטוח לרכישה והעלות החודשית

תשלום יתרת חוב המשכנתא לבנק

במקרה פטירת אחד מהלווים תשולם יתרת ההלוואה לבנק והנכס יעבור לבעלות הלווה השני.

שאלות ותשובות

כיצד קובעים את סכום הביטוח לרכישה בביטוח חיים למשכנתא?

סכום הביטוח בביטוח חיים למשכנתא נקבע על פי יתרת החוב של הלווים לבנק. ככל שהלווים משלמים את תשלומי המשכנתא – כך קטן סכום הביטוח שיש לבטח לטובת הבנק.

האם חברת הביטוח חייבת לאשר כל אדם המעוניין לרכוש ביטוח חיים למשכנתא?

בהצטרפות לפוליסה נדרש הלקוח למלא הצהרת בריאות, ובהתאם לתוצאות, חברת הביטוח רשאית לקבל או לדחות את הלקוח לרכישת ביטוח. הליך החיתום הרפואי נועד לצמצם את הסיכון שחברת הביטוח לוקחת על עצמה. בכל חברות הביטוח קיים גם מסלול חיתום מיוחד לבעלי מוגבלות מקצרת חיים .

מהי פוליסת ביטוח חיים למשכנתא לבעלי "מוגבלות מקצרת חיים"?

במקרים רבים, אדם עם מוגבלות מקצרת חיים עלול להידחות על ידי חברת הביטוח עקב מצבו הרפואי. במקרה כזה חברת הביטוח מחוייבת להציע ללקוח זה ביטוח חיים במתווה מיוחד לבעלי מוגבלות. סכום ביטוח החיים שניתן לרכוש בפוליסה זו יהיה בשווי חצי מיתרת סכום ההלוואה בבנק ועד למקסימום סכום ביטוח בגובה 500,000 ש”ח. כמו כן, קיימת תקופת אכשרה של שנתיים וחצי בהם לא ישולם סכום הביטוח לבנק במקרה פטירת המבוטח.

האם ביטוח חיים למשכנתא מגן על הבנק או על הלווים?

הביטוח מגן על הבנק למשכנתאות – שבמקרה פטירה של אחד הלווים ישולם סכום המשכנתא לבנק. הביטוח מגן גם על הלווים עצמם – היות ובמקרה פטירה של אחד מבני הזוג, הנכס נשאר ברשות בן הזוג הנותר והוא אינו נדרש לשלם משכנתא עבורו, הבנק יסיר את השעבוד ויעביר את הנכס לבעלות בן הזוג הנותר.

האם ביטוח החיים למשכנתא כולל בתוכו גם ביטוח לנזקים בדירה?

ביטוח חיים למשכנתא מבטח את סכום החוב של המבוטח לבנק ואינו כולל ביטוח לכל נזק שיגרם בדירה כתוצאה מאירועים בלתי צפויים כגון: רעידת אדמה, שריפה וכו’. לשם כך יש לרכוש בנפרד ביטוח מבנה אשר יבטיח החזר כספי עבור נזקים במידת הצורך.

מהי הרפורמה בעלויות ביטוח החיים למשכנתא מפברואר 2019?

בשנת 2019 חלה הוזלה בתעריפי ביטוחי החיים, עקב עליית תוחלת החיים שמשפיעה על גובה המחירים.
מומלץ לכל מי שברשותו פוליסת ביטוח למשכנתא שנפתחה לפני שנת 2019 לבחון אפשרות הוזלת הביטוח הקיים באמצעות מעבר לתעריפים החדשים.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים