פיצויים ומענקי פרישה

מה זה?

פיצויים ומענקי פרישה

בפרישה לגמלאות, ובהתאם להסכמי העבודה, זכאים הפורשים לסכומי כסף חד פעמיים שמתקבלים מהמעסיק ונקראים “מענקי פרישה”. המענקים הללו תלויים ברכיבים שונים כגון: פיצויי פטורין, ימי מחלה שלא נוצלו, פדיון דמי הבראה ומענק הסתגלות. ביציאה לפנסיה חשוב להתייחס לכל מענקי הפרישה והפיצויים ובעיקר לעניין מיסוי כספים אלו. במסגרת תכנון פרישה וקיבוע זכויות – יחליט הפורש כיצד לנצל את סל הפטורים ממס העומדים לרשותו גם עבור מענקי הפרישה והפיצויים שקיבל בעת הפרישה. הפורש יכול להחליט לנצל את הפטור על כספי הפיצויים, כספי התגמולים והקצבה החודשית. פורש שקיבל ממעסיקו מענקי פרישה ופיצויים בסכומים אשר מחייבים תשלום מס – רשאי לפרוס את המס, כלומר במקום להתייחס למלוא סכום המענק כאילו התקבל כסכום אחד גדול באותה שנה, יחולקו הסכומים למספר שנים (עד שש) והמיסוי יחושב בהתאם. לעיתים פעולה זו תחסוך תשלום מס גבוה ובעיקר כאשר הכנסות הפורש יורדות מרגע שיצא לגמלאות חשוב להיוועץ עם איש מקצוע המומחה לנושא המיסוי בפרישה לפני קבלת ההחלטה.

סוגי מענקי פרישה ופיצויים

מהם הסוגים הקיימים?

מענק ימי מחלה

פדיון כספי לימי מחלה שלא נוצלו על ידי העובד/ת*  לזכאים בלבד

מענק הסתגלות

  מענק כספי מטעם המעסיק בגין פיצוי העובד/ת בפרישה מוקדמת

מענק שנים עודפות

מענק מקרן פנסיה ותיקה הניתן על הפקדות העובד/ת מעל לצבירה מקסימלית של 35 שנות עבודה

מענק  למובטחי הפנסיה התקציבית בגין עבודה מעל 35 שנות ותק במשרה מלאה

מענק פיצויים

תשלום שעל המעסיק לשלם לעובד כאשר הוא מפוטר ובמקרים מסוימים גם כשהוא מתפטר, בפרישה לגמלאות ובפרישה מוקדמת

שאלות ותשובות

מהם מענקי פרישה?

מענקי פרישה הם שם כולל לסך כל התשלומים שמקבל עובד בעקבות יציאתו לגמלאות, מדובר במענקים הנובעים מרכיבים כגון: פיצויי פיטורין, פדיון דמי מחלה, מענק הסתגלות, מענק שנים עודפות ומענקים נוספים.

מהם תשלומים חד פעמיים בפרישה?

מדובר בכל תשלום, למעט מענקי פרישה, המתקבל בעת פרישת העובד, לדוגמא: פדיון ימי חופשה, דמי ביגוד, קצובת הבראה, מענק יובל, תשלומי ביטוח, רכב ועוד.

האם פדיון ימי חופשה חייב בתשלום מס?

פדיון ימי חופשה חייב בתשלום מס הכנסה בהתאם למדרגת המס של העובד.

כיצד ניתן לחסוך במס בגין פדיון ימי חופשה?

פדיון ימי חופשה נחשב כהכנסה שהתווספה לאותה שנת מס וחייבת בשיעורי מס שולי, בהתאם לסך ההכנסות. ניתן לבצע פריסת מס לפדיון ימי חופשה ששולם בעת עזיבת עבודה ועד 6 שנים רטרואקטיבית, פריסה זו כדאית במידה והכנסות הפורש נמוכות יותר בשנים שקדמו לפרישה (לעומת שנת המס בה מתקבל פדיון ימי החופשה).

מה גובה מענק שנים עודפות ומתי זכאים לקבלו מקרן הפנסיה?

המענק ניתן לחוסכים בקרן פנסיה ותיקה – לאחר שהגיעו לצבירה מקסימלית של 35 שנות חסכון. המענק שישולם הינו בגובה: 6.25% מהשכר ההמוצע של העובד כפול מספר החודשים העודפים

מה גובה הסכום הפטור ממס עבור מענקי פרישה ופיצויים?

נכון לשנת 2022, מענקי פרישה ופיצויים הפטורים ממס הינם בגובה שכרו החודשי של הפורש כפול מספר שנות העבודה – ולא יותר מ 12,640 ש”ח כפול מספר שנות העבודה. .

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים