קופת גמל - תיקון 190

מה זה?

קופת גמל - תיקון 190

קופת גמל במעמד תיקון 190היא תוכנית חסכון בחברת ביטוח או בבתי השקעות המאפשרת לכל אזרח לחסוך באופן עצמאי ולכל מטרה, באמצעות הפקדה חד פעמית ו/או הוראת קבע חודשית. היתרון המובהק עבור החוסך הוא שמי שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית לאחר גיל 60 ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה ומקצבה פטורה ממס הכנסה. משיכת הכספים באופן חד פעמי מתאפשרת רק לאחר גיל 60 ומותנית בכך שלחוסך קיימת פנסיה חודשית ממקור אחר בגובה של כ-4600 ש”ח לחודש. כספי החסכון מושקעים בשוק ההון, וקיימים מגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסכים כאשר המסלולים נבדלים ביניהם ברמת הסיכון.

למה כדאי לכם להצטרף?

קופת גמל - תיקון 190

אפשרות לבחירת מוטבים

באפשרות החוסך לבחור את המוטבים שיקבלו את הכספים שנצברו בקופה בעת פטירה – בתשלום חד פעמי

מסלולי השקעה

מגוון מסלולי השקעה לבחירה ואפשרות מעבר ביניהם ללא תשלום מס

קבלת קצבה פטורה ממס

החל מגיל 60 ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית וללא כל תשלום מס

גמישות בפדיון הכספים

אפשרות למשיכה חד פעמית או כקצבה חודשית

שאלות ותשובות

האם אני רשאי בכל עת למשוך באופן חד פעמי את הכספים?

ניתן למשוך כספים באופן חד פעמי רק החל מגיל 60 ובתנאי כי החוסך מקבל כבר פנסיה חודשית בגובה של כ- 4,600 ש”ח לחודש

איך אוכל לדעת כמה הרווחתי על הכסף שהפקדתי?

ניתן לעקוב אחרי התשואות והרווחים של מסלולי ההשקעה השונים בכל רגע נתון, וללא כל עלות באתר משרד האוצר “גמל נט”

האם כל הכספים שצברתי פטורים ממס בעת המשיכה?

מעל סכום של כ- 35,000 ש”ח החוסך יהנה מפטור מתשלום מס הכנסה ובעת משיכתם ישלם מס בגובה 15% על הרווחים שנצברו בזמן החסכון (מס רווחי הון). מי שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית לאחר גיל 60, יהנה מפטור ממס על הרווחים וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה מתשלום מס.

האם אפשר להפקיד לתיקון 190 כל סכום שרוצים?

נקבעה נוסחה לחישוב הסכום המירבי שכל חוסך רשאי להפקיד לתיקון 190 (בהתאם לגיל החוסך) ועד לתקרה של כ-9 מליון ש”ח

באיזה אופן אני יכול להפקיד כספים לקופת הגמל?

ניתן לבחור בין 2 סוגי הפקדות או לשלב ביניהן: הפקדה חודשית שוטפת על ידי בחירת הסכום החודשי בהוראת קבע ,או באמצעות הפקדה חד פעמית מחשבון הבנק אל קופת הגמל.

האם אני יכול לנייד את הכספים שצברתי בפוליסה שלי?

משרד האוצר קבע כי כל חוסך רשאי לנייד את הכספים שנצברו לו בקופת גמל תיקון 190 מחברה אחת לחברה אחרת- וזאת ללא תשלום מס. כמו כן ובמידה והחוסך: מעוניין, ניתן לנייד החל מגיל 60 ומעלה את הכספים מקופת הגמל – לתוכנית פנסיונית ולמשוך ממנה קצבה חודשית פטורה ממס. הליך הניוד הוא פשוט וכל שנדרש הוא למלא טופס העברת כספים.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים