קיבוע זכויות

מה זה?

קיבוע זכויות

כאשר עובד פורש לגמלאות, קיימים לרשותו כספים שצבר לאורך השנים דרך מקום העבודה ואותם יוכל למשוך כקצבה חודשית ו/או כמשיכה חד פעמית. הקצבה החודשית שתשולם לפורש חייבת במס הכנסה בדומה לתשלום מס על משכורת חודשית. כדאי לדעת כי לרשות כל פורש קיים סל הטבות המקנה פטור מתשלום מס. נכון לשנת 2022 סל ההטבות הפטור ממס הינו 810,576 ש”ח והוא צפוי לעלות בשנת 2025 לשווי של כ-1,000,000 ש”ח. בתהליך תכנון פרישה מחליט כל פורש לטובת איזה מרכיב של כספים יוכל לנצל את הטבות המס האלו (כספי פיצויים/ מענקי פרישה/ קצבה חודשית/ היון תגמולים ועוד). באמצעות “קיבוע זכויות” יוכל הפורש להגדיר כיצד הוא מבקש לנצל את הפטור ממס באופן אופטימלי , במטרה להבטיח מיסוי מינימלי עד לכדי קבלת פטור מלא ממס לכל החיים.

קיבוע זכויות

סוגי קיבועיי זכויות

היוון תגמולים קצבתיים

משיכה חד פעמית של כספים שהופקדו לתגמולים בתוכנית לקצבה או בתוכנית הונית לאחר שנת 2008

היוון קצבה

משיכת סכום חד פעמי של חלק מהפנסיה הצפויה

פטור על קצבה

ניצול תקרת סל הפטור ממס עבור הקצבה החודשית המתקבלת מקרן הפנסיה או מביטוח המנהלים

פטור על מענק פרישה ופיצויים

ניצול תקרת סל הפטור ממס עבור מענקים חד פעמיים שהתקבלו מהמעסיק

שאלות ותשובות

מהו גיל הזכאות לקיבוע זכויות?

גיל הזכאות לקיבוע זכויות הינו 67 לגבר ו- 62-65 לאישה (בהתאם לשנת לידה), או הגיל שבו מקבלים את קצבת הפנסיה בפועל (המאוחר מביניהם). לדוגמא: אישה בת 60 שכבר מקבלת קצבת פנסיה אבל עדיין לא בגיל פרישה, אינה זכאית לפטור.

למי מיועד השירות?

קיבוע הזכויות מיועד בעבור מי שהתחיל לקבל קצבה החל משנת 2012 או מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר שנת 2012 – ללא תלות בגובה הפנסיה.

מה ההבדל בין "קצבה מזכה" ל"קצבה מותרת"?

“קצבה מזכה”- היא קצבה המשולמת לפורש מכספים שהופקדו לקופה פנסיונית, וקיבל עבורם הטבת מס בעת ההפקדה- קצבה זו חייבת במס בעת קבלתה.
“קצבה מוכרת”- הינה קצבה המשולמת לפורש מכספים שהופקדו לקופה פנסיונית עליה והעובד לא קיבל עבורם הטבת מס בעת ההפקדה ו/או שמקור התשלומים הוא מכספי נטו של העובד (כספים לאחר תשלום מס הכנסה) קצבה זו פטורה מתשלום מס הכנסה בעת קבלתה.

כיצד מחושב סל ההטבות המקסימלי לטובת פטור ממס?

ההכנסה החודשית הפטורה ממס בגיל פרישה מחושבת על ידי הכפלת “תקרת הקצבה המזכה” באחוז הפטור המקסימלי שניתן לניצול על ידי הפורש. נכון לשנת 2022 תקרת הקצבה המזכה היא 8,660 ש”ח ואחוז הפטור המקסימלי עומד על 52%. כלומר, לרשות החוסך שתי אפשרויות למימוש הפטור, כשניתן לשלב ביניהם:
1) קבלת קצבה חודשית פטורה ממס בגובה 4,503ש”ח (52% כפול 8,660 ש”ח)
2) משיכת סכומים חד פעמיים פטורים ממס עד לגובה של 810,576 ש”ח (52% כפול 8,660 ש”ח כפול מקדם היון 180).

מה עלול להקטין את אחוז הפטור המקסימלי לפורשים?

אחוז הפטור המקסימלי מורכב מ-2 חלקים:
1. פטור בגובה 35% מתקרת הקצבה המזכה (8,660 ש”ח) המותנה בכך שהפורש לא משך מענקי פיצויים במהלך 32 השנים שקדמו לפרישתו.
2. פטור אחיד לכל הפורשים בגובה 32% מתקרת הקצבה המזכה (8,660 ש”ח) שעתיד להתעדכן בשנת 2025.
כדאי לדעת שמשיכת מענקי פיצויים בעזיבות עבודה לאורך השנים פוגעת ומקטינה את הטבות המס בפרישה, כך שכל משיכת פיצויים בגובה 100,000 ש”ח מקטינה את את סל הפטורים ב135,000 ש”ח

כיצד יכול הפורש לנצל את הפטור ממס העומד לרשותו?

את הפטור ניתן לנצל ב-3 דרכים:
1) קבלת פטור על משיכת כספי פיצויים ומענקי פרישה – באופן חד פעמי
2) קבלת פטור על משיכת כספי תגמולים קצבתיים – באופן חד פעמי
3) קבלת פטור על משיכת הכספים כקצבה חודשית

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים