קרן פנסיה תקציבית

מה זה?

קרן פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף בו עבד הפורש לפנסיה – בפוע ל אין קופה ואין הפקדות, וזאת בשונה מפנסיה”צוברת” בה מפקידים בכל חודש כספים גם המעסיק וגם העובדים, בפנסיה התקציבית ההפקדות נעשות רק על ידי המעסיק כאשר בפועל המעסיק יכול גם שלא להפקיד כספים באופן שוטף אלא להתחייב לשלם לפורשים פנסיה בהגעתם לגיל הפרישה. עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית הם בעיקר עובדים בשירות המדינה (כגון: סוהרים, שוטרים, מורים) והחל משנת 2004 לא ניתן עוד לצרף עובדים להסדר פנסיה תקציבית, והעובדים הקיימים בה נדרשים לשלם 2% מהשכר בכל חודש כהשתתפות בהסדר הפנסיה.

למה כדאי לכם להצטרף?

לחסוך לעתיד ללא דאגות

הגנה במקרה פטירה או נכות

זכאות לפנסיה חודשית באובדן כושר עבודה, ופנסיית שארים במקרה פטירה

מענק שנים עודפות

אפשרות לקבלת מענק חד פעמי עבור הפקדות מעל וותק של 35 שנים

זכאות לקצבה ללא הפקדות מלאות של העובד

המעסיק מתחייב לשלם קצבה בגיל הפרישה והעובדים משתתפים בהפקדה חודשית סמלית בגובה 2% מהשכר הקובע

קבלת קצבה חודשית לכל החיים

החל מגיל 60 ניתן לפרוש ולמשוך קצבה חודשית המשולמת לכל ימי חיי החוסך.

שאלות ותשובות

מהו גיל פרישה בו זכאים גברים ונשים למשוך קצבה חודשית?

גיל הפרישה לגברים הנו גיל: 67 , ולנשים הפורשות החל משנת 2022 הועלה גיל הפרישה באופן הדרגתי מגיל 62 ועד גיל 65 בהתאם לשנת הלידה.

כיצד תחושב לי הקצבה החודשית בגיל פרישה?

עבור כל שנת עבודה צובר העובד זכות לקבלת פנסיה בגובה 2% מהשכר הקובע שלו לאורך השנים, כאשר בפועל הקצבה המקסימלית שיוכל לקבל תהיה בגובה 70% מהשכר הקובע שלו וזאת לאחר 35 שנות עבודה ( 70%= 2% כפול 35 )

האם חובה לצבור מינימום שנות וותק על מנת להיות זכאים לקצבה חודשית?

אכן כן, הזכאות לקצבה חודשית מותנית במינימום של 10 שנות וותק.

האם הפנסיה התקציבית כוללת גם ביטוחים לצד החסכון?

כן, הפנסיה התקציבית כוללת 2 סוגי ביטוחים: פנסיית נכות שתשולם לחוסך במקרה בו אינו מסוגל לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה, ופנסיית שארים – שתשולם לשארי החוסך (בן/ת זוג, ילדים) במקרה שנפטר לפני שהחל לקבל פנסיה חודשית.

מהי פנסיית גישור?

מדובר בסוג נוסף של פנסיה תקציבית אשר משולמת על ידי המעסיק למי שפרש בפרישה מוקדמת (טרום הגעתו לפי גיל פרישה כחוק), פנסיית הגישור תשולם מיום פרישתו המוקדמת של העובד ועד ליום שבו יהיה זכאי לקבלת הפנסיה החודשית בגיל פרישה.

האם לצד הקצבה חודשית שאקבל, תהיה לי גם אפשרות למשוך כספים אופן חד פעמי?

אכן כן, קיימת אפשרות ל”היוון קצבה” (משיכת כספים באופן חד פעמי). ניתן “להוון” עד 25% מהקצבה החודשית שאתם זכאים לה, וניתן לבצע את ההיון לתקופה של עד 6 שנים .כמו כן במידה וביצעתם “היוון” -הקצבה החודשית שלכם תהיה נמוכה יותר בהתאם לסכום המשיכה החד פעמי.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים