תאונות אישיות

מה זה?

ביטוח תאונות אישיות

תאונות עלולות לקרות לכל אחד, גם למי שמקפיד על אורח חיים זהיר. פגיעה כתוצאה מתאונה עלולה לגרום להוצאות רפואיות גבוהות והפסד הכנסה בתקופת האחלמה. גם עבור מי שמבוטח בכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה – הכיסוי נכנס לתוקף לרוב לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. פוליסת תאונות אישיות מעניקה פיצוי כספי במקרה של פגיעה הנובעת מתאונה בלתי צפויה הגורמת לפגיעה פיזית בגופו של המבוטח, כגון: נכות, שברים, כוויות, אשפוז, סיעוד ואף מוות. בשנת 2021 בוצעה רפורמה במבנה והגדרות פוליסת תאונות אישיות ונקבע כי ניתן לרכוש אותה רק על ידי סוכן בעל רישיון, הורחבה הגדרת “תאונה” כהגדרה אחידה בין חברות הביטוח על מנת להקל על המבוטחים ביכולת ההשוואה של הכיסוי בין היצרנים השונים.

ביטוח חיים

חשוב שתדעו

אפשרות לבחירת מוטבים

באפשרות המבוטח לבחור את המוטבים שיקבלו את סכום הפיצוי – בתשלום חד פעמי

החזר מס על הפקדה לביטוח

זכאות להחזר מס בגובה 25% מההפקדה ועד תקרת הפקדה חודשית שנקבעה ברשות המיסים

about

פוליסה מתחדשת אחת לשנתיים

נדרשת הסכמת המבוטח לחידוש הפוליסה

תשלום פיצוי חד פעמי

בעת פגיעה הנובעת מתאונה

שאלות ותשובות

האם ניתן לקבל פיצוי מפוליסת תאונות אישיות גם במקרה של פגיעה כתוצאה ממחלה?

פוליסת תאונות אישיות תכסה נזק שנגרם כתוצאה מתאונה בלבד – ואינה כוללת כיסוי לנזק שנגרם כתוצאה ממחלה.

מהם השינויים העיקריים בפוליסה בעקבות רפורמת משרד האוצר במאי 2021?

הרפורמה יצרה שינוי במבנה הפוליסה, להלן השינויים הבולטים:
1. הפוליסה מותרת לשיווק רק בפגישה עם סוכן בעל רישיון ולא על ידי מוקדנים טלפונים.
2. הפוליסה כוללת כיסויים קבועים ואחידים כגון: מוות ונכות מתאונה, ימי אשפוז, שברים, כוויות וימי החלמה.
3. הורחבו ההגדרות למונחים כגון “תאונה” ו”נכות”.
4. תקופת הביטוח בפוליסה תיקבע לשנתייים בלבד – על מנת לחדש אותה נדרש אישור המבוטח.
5. פיצויי נכות מתאונה – יקבעו אחוזי נכות לפי חוות דעת רפואית ולפי כללי המוסד לביטוח לאומי.

מהו ביטול חריג דו- גלגלי?

ברוב חברות הביטוח, בפוליסת תאונות אישיות קיים חריג דו-גלגלי, כלומר הפוליסה לא תכסה פגיעה שנגרמה כתוצאה מרכיבה על רכב דו גלגלי (אופנוע, קורקינט, אופניים חשמליים וכו’). ניתן לרכוש הרחבה זו בנוסף לכיסוי הבסיסי – על מנת לדאוג לכיסוי המתאים והמקיף לרוכבים.

מהו ביטול חריג ספורט אתגרי?

ברוב חברות הביטוח, בפוליסת תאונות אישיות קיים חריג ספורט אתגרי. הכוונה היא שהפוליסה לא תכסה פגיעה שנגרמה כתוצאה מהשתתפות המבוטח בספורט אתגרי (הנעשה באופן חובבני ושאינו עיסוקו העיקרי של המבוטח). ניתן לרכוש הרחבה זו בנוסף לכיסויי הבסיס – על מנת לדאוג לכיסוי המתאים והמקיף לחובבי ספורט אתגרי

על פי מה ייקבעו אחוזי הנכות לצורך קבלת פיצוי במקרה של נכות מתאונה?

עד הרפורמה בשנת 2021 כל חברת ביטוח חישבה אחוזי נכות בהתאם לטבלה שקבעה בעצמה. לאחר הרפורמה ייקבעו אחוזי הנכות על ידי חוות דעת רפואית של מומחה, וכן בהתאם לטבלאות אובייקטיביות של שיעורי הנכות של המוסד לביטוח הלאומי.

האם הפרמיה החודשית שאני משלם עבור פוליסת תאונות אישיות מוכרת לצרכי מס?

ביטוח תאונות אישיות כולל כיסוי למקרה “מוות מתאונה” ולכן מוכר לצרכי מס. מבוטח זכאי להחזר בגובה 25% מהפרמיה החודשית שמשלם עבור הפוליסה – ההחזר מוגבל בתקרה חודשית

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים