קרן פנסיה מקיפה

מה זה?

קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה היא תוכנית חסכון לפנסיה, המעניקה הגנה ב-3 מצבים: פנסיית זקנה לגי הפרישה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שארים לפטירה. לקרן פנסיה ניתן להפקיד כספים במעמד שכיר -באמצעות מקום העבודה, או במעמד עצמאי, באמצעות תשלומים חודשיים או בהפקדה חד פעמית בסוף השנה, ניתן ליהנות מהטבות מס עבור הפקדות אלו. כספי החסכון נהנים בחלקם מריבית שנתית מובטחת – ולכן קיימת מגבלה בהפקדה חודשית האפשרית. כמו כן קיימים מגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסכים כאשר המסלולים נבדלים ביניהם ברמת הסיכון.

למה כדאי לכם להצטרף?

כל הסיבות לחסוך לעתיד

הגנה במקרה פטירה או נכות

זכאות לפנסיה חודשית באובדן כושר עבודה, ופנסיית שארים במקרה פטירה

זכאות להטבות מס

שכירים ועצמאים נהנים מהחזרי מס על ההפקדות השוטפות

תשואה מובטחת על החסכון

נהנים מריבית שנתית מובטחת בגובה 4.86% על החסכון

קבלת קצבה חודשית לכל החיים

החל מגיל 60 ניתן לפרוש ולמשוך קצבה חודשית המשולמת לכל ימי חיי החוסך.

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין הלוואה בבנק להלוואה מהחיסכון הפנסיוני?

הלוואה מהחיסכון הפנסיוני היא הלוואה שניתנת בנוסף למסגרת האשראי והלוואות ההמוצעות בבנק ולרוב בתנאים משתלמים ובריבית מוטבת מזו של הבנק. ההלואה ניתנת לרוב ללא ערבויות, ללא בטחונות, ללא עמלה וללא תלות במצב החשבון*וניתנת לפירעון בכל עת וללא קנסות.

האם ניתן לפרוע את ההלוואה מיתרת הכספים הצבורים בקופה?

כן, כאשר כספי הקופה/ חיסכון נזילים

מי זכאי לקבל הלוואה מחיסכון הפיננסי/פנסיוני?

ההלוואות ניתנות לכלל העמיתים, מעל גיל 21, שיש ברשותם יתרה צבורה מספקת בחיסכון פיננסי/פנסיוני

תוך כמה זמן הכסף נכנס לחשבון?

לרוב בין 7 עד 28 ימי עסקים

רוצה להצטרף ולקבל מידע נוסף?