רובי תכנון פיננסי לשירותכם
ביצוע פעולות באתר

לקבל קצבה

למשוך כספים / לפדות

להפקיד כספים לחיסכון / השקעה

לקבל קצבה

איסוף מסמכים לתכנון פרישה

למנות / לעדכן מוטבים בתוכניות

להצטרף למעסיק / לעדכן הפקדות פנסיוניות בשכר

לבדוק זכאות / לפרוע להלוואה

שאלות ותשובות

מי זכאי לקבל הלוואה מחיסכון הפיננסי/פנסיוני?

ההלוואות ניתנות לכלל העמיתים, מעל גיל 21, שיש ברשותם יתרה צבורה מספקת בחיסכון פיננסי/פנסיוני

תוך כמה זמן הכסף נכנס לחשבון?

לרוב בין 7 עד 28 ימי עסקים

האם ניתן לפרוע את ההלוואה מיתרת הכספים הצבורים בקופה?

כן, כאשר כספי הקופה/ חיסכון נזילים

מה ההבדל בין הלוואה בבנק להלוואה מהחיסכון הפנסיוני?

הלוואה מהחיסכון הפנסיוני היא הלוואה שניתנת בנוסף למסגרת האשראי והלוואות ההמוצעות בבנק ולרוב בתנאים משתלמים ובריבית מוטבת מזו של הבנק. ההלואה ניתנת לרוב ללא ערבויות, ללא בטחונות, ללא עמלה וללא תלות במצב החשבון*וניתנת לפירעון בכל עת וללא קנסות.