איתור כספים וחסכונות

חתימה על הרשאה לאיתור כספים

מה זה?

איתור כספים וחסכונות

הליך איתור כספים וחסכונות נעשה כחלק מתוכנית מקיפה לתכנון פרישה, בו לאחר קבלת חתימתכם, נאתר ונמפה עבורכם את כל החסכונות והכספים שיש ברשותכם, ואולי שכחתם מקיומם. בעזרת מנועי איתור וריכוז נכסים פנסיונים וביטוחים, נוכל למפות ולרכז עבורכם מידע מלא על החסכונות הפנסיונים כפי שנצברו לזכותך עד היום בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות וכן מידע על כיסויים ביטוחי וריכוז כל חסכונותיך הפנסיוניים שנצברו עד היום לאורך כל שנות העסקתך ומכל מקומות העבודה בכדי שנוכל לקבלת תמונת מצב מלאה על מצבך היום ובהתאם להציג ולבחון עבורך את הנתונים ולבצע התאמות למצבך האישי.

למה כדאי לכם להצטרף?

ריכוז כל המידע בקלות ויעילות

איתור כספים על שם נפטר

איתור כספים אבודים בחברות הפנסיה והביטוח לאחר מות יקיריכם שאולי לא ידעתם על קיומם

הר הכסף – איתור חשבונות לא פעילים

נאתר חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, כגון קופות גמל וקרנות פנסיה, וכן חשבונות ללא פעילות בביטוחי חיים עם חיסכון, בין שהם מיועדים לגיל הפרישה

הר הביטוח – איגוד כל המידע הביטוחי

נאגד את כל פוליסות הביטוח וכתבי השירות שרכשת בחברות הביטוח השונות והיו בתוקף בחודש החולף, כולל הפרמיה המשולמת כיום.

מסלקה פנסיונית להוצאת נתונים

בעזרת מנוע איתור וריכוז נכסים פנסיונים של משרד האוצר נאתר ונרכז כל חסכונותיך הפנסיוניים שצברת עד כה, לקראת המשך תכנון

שאלות ותשובות

מדוע עלי לחתום על חתימה להרשאה לקבלת מידע?

החתימה נועדה למתן הרשאתך לקבלת המידע הפנסיוני באופן חד פעמי ולא מתמשך מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח של משרד האוצר.

מה אתם עושים עם נתונים שהתקבלו מהר הביטוח?

מנתחים את המצב הקיים , מנהלים סיכונים וחוסכים בעלויות. בעזרת המידע המתקבל באפשרותנו לזהות חוסר בכיסוי ביטוחי לאתר כפל ביטוחי לאור קיומן של שתי פוליסות לאותה מטרה שתי פוליסות תאונות אישיות ועוד, ולהמשיך לבירור אפשרות להוזלת הפרמיה ו/או לשפר התנאים בכיסוי שרכשתם בחברות הביטוח השונות.

מה ההבדל בין המסלקה הפנסיונית להר הכסף?

1. מנוע החיפוש “הר הכסף” המופעל על ידי משרד האוצר מיועד לאיתור חשבונות לא פעילים בלבד. כלומר חשבונות “רדומים” אליהם לא מופקדים כספים (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות). מנוע איתור זה מספק מידע בדבר קיומם של כספים והיכן הם נמצאים, זאת מבלי לספק מידע נוסף. המסלקה הפנסיונית לעומת “הר הכסף” מספקת מידע בדבר כלל החשבונות – פעילים ושאינם פעילים. כמו כן מספקת המסלקה מידע מלא, מפורט ועדכני אודות חסכונות אלו: צבירות עדכניות ועוד מאות של שדות מידע לגבי כל חשבון/פוליסה כגון סטטוס הכספים, דמי הניהול המשולמים, סכומי הקצבאות החזויים לגיל פרישה, המוטבים בפוליסות ועוד

תוך כמה זמן מתקבל המידע מהמסלקה הפנסיונית?

על פי חוק, מחוייבות החברות המנהלות את הכספים (חברות הפנסיה, הביטוח והגמל) לשלוח לנו את המידע עד 3 ימי עסקים מיום שליחת הבקשה. המידע מלא שיתקבל יוצג בפנייך בפגישתך עם המתכנן הפיננסי .

מדוע עלי להעזר בסוכן לאחר קבלת הנתונים מהר הביטוח והמסלקה הפנסיונית?

ניתן לקבל באמצעות האתר את כל המידע הקיים לגבי כספי הפנסיה הצבורים לזכותך, אולם קשה מאוד להבין את משמעות לאור מורכבות הנתונים וההבדלים הטמונים בין סוגי התוכניות השונות, תנאי הנזילות,מעמד המיסוי, מדיניות השקעה , הוראות החוק ועוד סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני הינו איש מקצוע בעל רישיון בתחום הפנסיוני, ותפקידו לפענח עבורך את הנתונים לספק לך הסבר אודות המידע אשר התקבל,ולהמליץ לך כיצד לבנות נכון את הרכב החסכונות שלך

האם חתימה על מסלקה וקבלת הנתונים מחייבת אותי במשהו או כרוכה בעלות מסויימת?

על פי הוראות החוק קבלת הנתונים מהמסלקה הפנסיונית מחוייבת כהכנה לתכנון פיננסי לשם מתן ייעוץ פנסיוני ראשוני או מתמשך ועל כן בהתאם לדרישות החוק נדרש לקבל את הנתונים. קבלת המידע מאיתנו אינה כרוכה בעלות ו / או בהתחייבות. אנו מעניקים לך את מלוא המידע כהטבה מאיתנו במטרה לשקף ולהנגיש לך מידע אמין ומלא המהווה בסיס לתכנון פיננסי, הנותן תמונה מדויקת ומהימנה של כספי הפנסיה הצבורים לזכותכם לקבלת החלטות מושכלות לתכנון עתידכם.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים