פוליסה פנסיונית – מאחדת צבירות

מה זה?

פוליסה פנסיונית - מאחדת צבירות

פוליסה פנסיונית היא תוכנית חסכון המאפשרת לנייד אליה כספים שנחסכו בתוכניות פנסיוניות שונות ובגיל הפנסיה ניתן למשוך מהן קצבה חודשית למשך כל חיי החוסך. לא ניתן לבצע הפקדות חודשיות שוטפות והכספים המועברים אליה שומרים על המאפיינים המקוריים שלהם, הן בהיבט המיסוי – כספים שהיו פטורים ממס יישארו כאלו גם אחרי הניוד, והן באופן משיכת הכסף- כספים שהיו מיועדים למשיכה חד פעמית יישארו באותו הסטטוס לאחר הניוד. כספי החסכון מושקעים בשוק ההון וקיימים מגוון מסלולי השקעה שונים לבחירת החוסכים הנבדלים ביניהם ברמת הסיכון .

למה כדאי לכם להצטרף?

לחסוך ולהרוויח כסף

התנאים וההטבות מובטחים בחוזה

תנאי ההצטרפות למוצר מעוגנים בחוזה משפטי ואינם ניתנים לשינוי חד צדדי ע”י חברת הביטוח.

איחוד כספים מקופות שונות

ניתן לנייד לפוליסה זו כספים מתוכניות חסכון שונות וליהנות מריכוז וניהול הכספים בתוכנית אחת.

מגוון מסלולי השקעה

לבחירתך מסלולי השקעה רבים, עם אפשרות למעבר בין המסלולים בכל עת וללא תשלום מס.

קבלת קצבה חודשית לכל החיים

החל מגיל 60 ניתן לפרוש ולמשוך קצבה חודשית המשולמת לכל ימי חיי החוסך.

שאלות ותשובות

מהו היתרון הבולט בניוד כספים לפוליסה פנסיונית מאחדת צבירות?

החוסכים בפוליסה פנסיונית נהנים מיתרונות רבים, כאשר היתרון הבולט הוא האפשרות לנייד כספים מתוכניות חסכון שונות (פנסיה, קופת גמל, פוליסה) ולרכז אותם לפוליסה אחת מבלי לשנות את התנאים מקוריים של הכספים שנויידו. הכוונה היא לתנאים המתיחסים לנזילות הכספים, פטור ממס, אופן משיכת הכספים -חד פעמי/ קצבה חודשית .

האם אני יכול לבצע הפקדה חודשית לפוליסה פנסיונית מאחדת צבירות?

לא. הפוליסה הפנסיונית מאפשרת איחוד כספים מתוכניות אחרות בלבד – ולא ניתן להפקיד בה כספים “חדשים”

האם אני יכול לקבוע מי יהיו המוטבים שלי במקרה פטירה?

בפוליסה פנסיונית החוסך בהחלט רשאי לקבוע מי יהיו המוטבים שיהיו זכאים לתשלום חד פעמי של כספי החסכון שצבר עד למועד הפטירה.

האם פוליסה פנסיונית כוללת גם ביטוחים לצד החסכון?

פוליסה פנסיונית יודעת “לקבל” כספים המנויידים אליה מתוכניות פנסיוניות שונות הקיימות לחוסך, ולא ניתן להפקיד אליה בכל חודש כספים באופן שוטף. זו הסיבה שלא ניתן לרכוש בפוליסה זו ביטוחים. במידה ומעוניין החוסך בכיסויים ביטוחיים כגון ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים יוכל לרכוש אותם בפוליסה נפרדת.

מהו מקדם קצבה וכיצד משפיע על גובה הפנסיה שאקבל?

ביציאה לפנסיה חברת הביטוח תחשב לכל חוסך את גובה הקצבה החודשית שייקבל למשך כל ימי חייו: חברת הביטוח מחלקת את סך החסכון שנצבר בפוליסה בנתון שנקרא “מקדם קצבה” ( אשר נגזר בין היתר מתוחלת החיים) והתוצאה המתקבלת היא הקצבה החודשית בפנסיה. ככל שמקדם הקצבה גבוה כך הפנסיה החודשית הצפויה תהיה נמוכה יותר, ולהפך. בעבר מקדם הקצבה היה קבוע וידוע מראש כבר מרגע ההצטרפות לפוליסה אך החל משנת 2013 חברת הביטוח תעדכן מקדם קבוע לחוסך רק כאשר יגיע לגיל 60.

האם אני יכול לקבוע היכן יושקעו כספי החסכון בפוליסה?

לרשות החוסך מגוון מסלולי השקעה לבחירתו, ניתן לבחור גם במסלול השקעה “תלוי גיל” – בו רמת הסיכון תיבחר בהתאם לגיל הנוכחי של החוסך. כדאי לדעת שבגיל צעיר רמת הסיכון גבוהה ביחס לגילאים מבוגרים וחברת הביטוח תקטין באופן אוטומטי את רמת הסיכון ככל שהחוסך מתבגר.

רוצה להצטרף ולקבל מידע נוסף?