פנסיה ותיקה גרעונית

מה זה?

פנסיה ותיקה גרעונית

קרן פנסיה ותיקה (גרעונית) היא תוכנית חסכון לפנסיה, כאשר משנת 1995 לא ניתן עוד לחוסכים להצטרף לתוכנית זו למטרת חסכון לפנסיה וזאת עקב גרעונות כספיים אליהן נכנסו הקופות. החל משנת 2003 כל קרנות הפנסיה הוותיקות מנוהלות תחת ארגון “עמיתים”(גוף פיננסי מטעם המדינה) וכפופות לתקנון אחיד ולתנאים בו. מטרתו היא לוודא כי הקופות יהיו מאוזנות ויוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן לתשלום קצבה חודשית לפורשים. קיימות 2 סוגי קרנות פנסיה וותיקות: קרנות “יסוד” אשר אינן מהוות תוכנית חסכון לפנסיה בלבד, וקרנות “מקיפות” הכוללות הגנה ב-3 מצבים: פנסיית זקנה לגיל הפרישה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שארים לפטירה. כל קרנות הפנסיה הותיקות מנוהלות תחת ארגון “עמיתים” וכפופות לתקנון אחיד ולתנאים בו.

למה כדאי לכם להצטרף?

לחסוך לעתיד ללא דאגות

הגנה במקרה פטירה או נכות

זכאות לפנסיה חודשית באובדן כושר עבודה, ופנסיית שארים במקרה פטירה

מענק שנים עודפות

אפשרות לקבלת מענק חד פעמי עבור הפקדות מעל וותק של 35 שנים

זכאות להטבות מס על ההפקדות

שכירים ועצמאים נהנים מהחזרי מס על ההפקדות השוטפות.

קרן צוברת זכויות

חישוב הקצבה על בסיס צבירת זכויות ולא על בסיס החסכון שנצבר

שאלות ותשובות

מהו גיל פרישה בו ניתן למשוך קצבה חודשית?

גיל הפרישה לגברים הוא 67 , ולנשים הועלה מגיל 62 לגיל 65 בהתאם לשנת הלידה.

כיצד תחושב לי הקצבה החודשית בגיל פרישה?

עבור כל שנת עבודה צובר העובד פנסיה בגובה 2% מהשכר הקובע, כאשר בפועל הקצבה המקסימלית תהיה בגובה 70% מהשכר הקובע וזאת לאחר 35 שנות חסכון בפועל.

מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבה חודשית?

כדי להיות זכאים לקצבה חודשית עליכם לוודא כי: הגעתם לגיל הפרישה, לא משכתם כספים מהקופה מאז שנת 2003 וחסכתם ברצף לפחות 120 חודשים.

האם אפשר להקדים או לדחות את מועד הפרישה וקבלת הקצבה החודשית?

ניתן להקדים את מועד הפרישה ולבצע פרישה מוקדמת החל מגיל 60 ובכפוף לאישור המעסיק. הליך זה אפשרי על ידי הפסקת הפקדות וקבלת קצבה חודשית נמוכה יותר, בהתאם לתקנון הקרן, או על ידי המשך הפקדות המעסיק בלבד עד למועד הפרישה בפועל. כמו כן, ניתן לדחות את מועד הפרישה ולהמשיך להפקיד לקרן גם לאחר הגעה לגיל הפרישה. במקרה זה ייתכן ותהיו זכאים למענק חד פעמי עבור ההפקדות העודפות.

האם לצד הקצבה חודשית שאקבל, תהיה לי אפשרות למשוך כספים באופן חד פעמי?

קיימת אפשרות ל”היוון קצבה” (משיכת כספים באופן חד פעמי). ניתן “להוון” עד 25% מהקצבה החודשית שאתם זכאים לה, וניתן לבצע את ההיון לתקופה של עד 5 שנים או בתנאים מסויימים לכל החיים. במידה וביצעתם “היוון” – הקצבה החודשית שלכם תהיה נמוכה יותר, בהתאם לסכום שמשכתם. את הבקשה יש להגיש עד חודשיים מיום התחלת קבלת הקצבה החודשית.

האם אני יכול לנייד את הכספים שצברתי בקרן פנסיה שלי?

אמנם משרד האוצר קבע כי כל חוסך רשאי לנייד את כספי החסכון הפנסיוני שלו, ולהעביר את הכספים שנצברו מהתוכנית הנוכחית אל סוג תוכנית אחרת, אך תקנות אלו אינן חלות על קרנות פנסיה ותיקות.

כדאי לדעת

המומחים שלנו מסבירים